SCOUPY verwelkomt 2 miljoenste gebruiker!

SCOUPY verwelkomt 2 miljoenste gebruiker!

SCOUPY bereikte deze week het markante aantal van meer dan twee miljoen unieke, geregistreerde gebruikersaccounts.  Het bedrijf groeide daarnaast vorig jaar bijna 100% in omzet.

Meer dan €700 aan cashback
Via de deze week vernieuwde, gratis app, plus de gerichte above-the-line media-inzet via tv, radio en HAH-folder, hebben meer en meer nieuwsgierige gebruikers zich in korte tijd aangesloten bij de SCOUPY-community. “We zien steeds meer consumenten die zich aanmelden nadat ze door een andere enthousiaste gebruiker zijn getipt. Verrassend is dat niet, geweldig is het wel, stelt Valentijn Bras, founder en CEO van SCOUPY. “Als actieve consument kon je vorig jaar, wanneer je al onze acties indiende, ruim €700 aan cashback op je boodschappen terugkrijgen”.

Data en activatie: partner voor B2B
Niet alleen onder consumenten, maar ook onder haar klanten, veelal A-merk fabrikanten in het supermarktdomein, groeit SCOUPY gestaag. Bras: “De kern van onze strategie is een drietrapsraket: Activatie-Identificatie-Retentie. Allemaal gebaseerd op het verwerven, segmenteren en efficiënt inrichten van data. Hierbij is het niet zozeer alleen van belang welke data je verzamelt, maar vooral ook hoe je met deze data omgaat om persoonlijk bereik en conversie te maximaliseren”. Voor opdrachtgevers brengt SCOUPY naast shopper-activatie ook koopgedrag en merkloyaliteit in kaart. Het inzichtelijk maken van aankoopvoorkeuren, het creëren van awareness rondom A-merken en het gericht bereiken van consumenten is cruciaal. “Met onze data- en marktkennis helpen wij consumenten door gericht en persoonlijk aanbod te genereren en opdrachtgevers door ze de mogelijkheid te bieden data te gebruiken voor targeting en re-targeting op categoriekopers-niveau”, stelt Bras.

Groeiend ‘mediakoppel’
Aandeelhouder Sanoma en SCOUPY zijn ruim 6 jaar samen onderweg en zijn van plan enkel te groeien. De bedrijven hebben samen inmiddels meerdere proposities op het vlak van ‘joint-promotional’, data en insights ontwikkeld.

Scoupy Scout blijkt razend effectief

Scoupy Scout blijkt razend effectief